สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย  : สพบ. Thai Consumers Development Association : TCDA
สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย  : สพบ. Thai Consumers Development Association : TCDA

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (สพบ) ได้รับทราบสถานการ์น้ำท่วมที่สกลนคร
จาก นายพินิตเมธ ฑีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร ว่า สถานการณ์โดยรวม
1. อ.เมืองสกลนคร  
1.1 เขตเทศบาลนครสกลนคร ระดับน้ำลดลง   1.2 นอกเขตเทศบาล ระดับน้ำยังสูงในบางจุด
2. ต่างอำเภอของจังหวัดสกลนคร บางอำเภอที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำยังสูงอยู่ (จะแจ้งรายละเอียดภายหลัง)
สิ่งที่จำเป็นขณะนี้
1. อาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร มาม่า
2. ยารักษาโรค โดยเฉพาะ ยาทาป้องกันน้ำกัดเท้า และยากันยุงแบบ สเปรย์หรือแบบทา **** จำเป็นมาก
สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (สพบ)
จึงขอเป็นองค์กรประสานขอรับบริจาคสิ่งของใช้ข้างต้นเพื่อนำจัดส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
จุดรับบริจาค คือ ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 150/131/1 ถ.งามวงศ์วาน 23 บางเขน อ.เมืองฯ นนทบุรี 11000
โทร. 0 2580 2000, 081 5461 999 หรือแจ้งให้จนท.สมาคมฯ ไปรับได้ตามจุดนัดหมาย

:: ขณะนี้เว็บไซต์สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊กสมาคมฯ คลิกที่นี่ ::
สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) |
สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) สำนักงาน กสทช. | ชมรม ICT for Allสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย : สพบ.
Thai Consumers Development Association : TCDA

25 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศ์วาน 23 เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000
25 soi Watbua-khuan Ngamwongwan rd,Nonthaburi Municipality Amphoe Muang Nonthaburi 11000
[เลขที่เดิม 150/131/1 อาคารมงคลแสน ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000]
T/F : 02 580 2000-1
e-Mail: consumer@tcda.or.th, complaint@tcda.or.th, TCDA@windowslive.com